[logo]
 
 
[DMS]
Vitajte

Charakteristiky ABP Monitora Suntech

  • 24 - hodinové ambulantné monitorovanie tlaku pomocou ABP rekordéra vyrobeného v licencii firmy Suntech (USA) s krokovou deflačnou oscilometrickou metódou. Komunikácia s počítačom cez USB kábel.
  • LCD displej so zobrazením systolického a diastolického tlaku a pulzovej frekvencie.
  • Možnosť manuálne spúšťaného meriania a automatické opakovanie merania (pri chybe).
  • Analytický software s výstupom vo forme tabuliek, grafov, výpočet korelácií, porovnanie opakovaných meraní u pacienta v rôznom čase, kompletná databáza pacientov a ABP meraní.
  • Variabilita zobrazenia a tlače reportov. Možnosť farebnej tlače.
  • Editované 24 - hodinové ABP merania môžu byť zakomponované do 24 - hodinového ekg monitorovania systémov CardioScan s možnosťou paralelnej korelácia ekg záznamu a hodnôt krvného tlaku.