[logo]
 
 
[DMS]
Vitajte

DMS sú výhradným zastúpením americkej společnosti DMSoftware pre Slovenskú a Českú  Republiku.  Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1995 a za ten čas máme viac ako 80 inštalovaných Holter systémov. Diagnostické a monitorovacie systémy sa špecializujú na diagnostiku v kardiológii. Poskytujeme predaj a servis Holtrov EKG, EKG, ABPM a telemetrických monitorovacích systémov.